lunes, 13 de enero de 2014

DEFENSA DE LA FILOSOFIA
Quin enrenou que ha aixecat la recentment aprovada Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) dins l’àmbit de la filosofia! La manera de fer del ministre Wert i els seus col·laboradors no ha estat gens encertada. Com a filòsofs ens devem a la recerca de la veritat i no ens hem de deixar endur per corrents d’opinió. És veritat que la matèria de Filosofia s’ha reduït a l’ESO, però no al Batxillerat, on queda com a assignatura troncal.  A l’educació secundària queda com a optativa i se li atorga menys valor que a assignatures com Religió o Valors Cívics. En aquests moments de crispació en el sector educatiu qualsevol tema reobre ferides i el tractament de la matèria de filosofia no és una excepció. Alguns pensen que amb aquesta reforma els joves no podran aprendre a pensar amb llibertat ja que no tendran al seu abast les eines adequades (idees filosòfiques) per conformar el seu propi criteri de vida. 
Però cal que ens demanem: De veritat abans els joves ho aconseguien? Malauradament no. Estan tan condicionats per factors de pressió social que la Filosofia obligatòria a la ESO i al Batxillerat no seria suficient perquè poguessin realitzar-se segons les seves pròpies idees. Per molts joves té més importància la manera de vestir que la de pensar, té més importància sortir de festa que aprendre a solucionar problemes, té més importància aconseguir un títol que millorar el món. La Filosofia, no l’assignatura, sinó l’actitud de recerca de la saviesa és molt útil per al desenvolupament de l’ésser humà. La vida filosòfica -recordem que Sòcrates no cursà mai estudis de filosofia- és una lloança a la independència individual compatible amb la solidaritat i la convivència. Potser aquests valors eren presents a la nostra societat abans de la publicació de la LOMCE al BOE? Malauradament no. 
Els filòsofs tenim el deure de defensar sempre la filosofia i no només una assignatura que, tal com s’ha ensenyat en els darrers decennis, no ha millorat la joventut. Tenim el deure de promoure de manera eficaç una actitud filosòfica en els joves i en els no tan joves tant dins com fora de les aules. L’educació és un tema molt important, no és tracta de canviar els plans cada 10 anys. Pens que la tan nova reforma educativa no ataca l’arrel del problema i està viciada per una ideologia política, tal com ho foren les anteriors. L’educació no pot estar tenyida d’ideologia política. A les noves generacions els hi hem d’oferir una veritable educació. Per aquest motiu la Filosofia es fonamental.